‫ پروژه 08: آزمایشگاه پیاده‌سازی و تحلیل سخت افزاری الگوریتم‌های رمز

جزئیات

شروع 20 شهریور 1398
پایان 27 شهریور 1398 ساعت 23:30
سازنده Mahtab Mirmohseni

دریافت فایل فراخوان

شرح

پروژه 08: آزمایشگاه پیاده‌سازی و تحلیل سخت افزاری الگوریتم‌های رمز

بارگذاری رسید پست پیشتاز

زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است