رمزنت - شبکه تعاملی گسترش علم و فناوری رمز

فراخوان دوم طرح کلان ملی توسعه علم و فناوری رمز در کشور

 

مهلت ارسال پیشنهادها برای "فراخوان اول طرح کلان ملی توسعه علم و فناوری رمز در کشور" در تاریخ 98/06/27 به پایان رسیده است. تنها برای پروژه کد 09 - ترویج علم (حمایت از دانشجویان دکترا)، مطابق با RFP مربوطه افرادی که در فراخوان قبلی شرکت نکرده بودند می ­توانند پیشنهاد خود را ارسال نمایند.

به منظور مشارکت در اجرای این پروژه، اعضای هیئت علمی دانشگاه ­های سراسر کشور می ­توانند با مراجعه به وبگاه مرکز تعالی طرح به آدرس https://ramznet.ir/cfp/26 فایل درخواست ارائه پیشنهاد را دریافت نمایند. این وبگاه از روز شنبه مورخ 98/07/20 در دسترس است. مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه (ارسال فقط از طریق پست پیشتاز) تا روز شنبه مورخ 98/08/11 می ­باشد.

 

 

 

کلیات فراخوان اول "طرح کلان ملی توسعه علم و فناوری رمز در کشور"

 

لطفاً برای ارسال پیشنهاد و مستندات پشتیبان از آخرین نسخه کاربرگ­های Resume.doc و Prop.doc در بخش فراخوان­ها استفاده فرمایید.

عناوین، حداکثر اعتبار و مدت زمان پروژه­‌های فراخوان "طرح کلان ملی توسعه علم و فناوری رمز در کشور" به شرح جدول 1، اعلام می­ شود.

جدول1- عناوین پروژه‌ها، حداکثر اعتبار و حداکثر مدت زمان

ردیف

عناوین پروژه‌ها

حداکثر اعتبار

(ده هزار ریال)

حداکثر زمان (ماه)

1

آزمایشگاه تحلیل الگوریتم‌ها و پروتکل‌های رمزنگاشتی

800.000

18

2

آزمایشگاه پیاده‌سازی و تحلیل سخت‌افزاری الگوریتم‌های رمز

800.000

18

3

برون‌سپاری امن داده‌ها با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین

1۵۱.۵۰۰

18

4

طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی یک سامانه رمز ویژگی بنیاد

1۵۱.۵۰۰

18

5

طراحی، تحلیل و پیاده­‌سازی  یک طرح رمزنگاشتی پساکوانتومی

1۵۱.۵۰۰

18

6

طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی الگوريتم‌های رمز متقارن سبک

1۵۱.۵۰۰

18

7

طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی الگوریتم‌های رمز متقارن

1۵۱.۵۰۰

18

۸

طراحی، تحلیل و پیاده­‌سازی یک سامانه مدیریت شناسه و دسترسی در سطح سازمانی

1.200.000

15

۹

ترویج علم (حمایت از دانشجویان دکتری- 11 دانشجو)

275.000

(هر کدام 25.000)

18

 

الف) شرایط عمومی:

  • اعتباری که به تیم منتخب تعلق می‌گیرد، شامل بالاسری دانشگاه یا مؤسسه نمی‌شود و قرارداد همکاری به صورت انفرادی بین مجری اصلی و مجری طرح کلان منعقد خواهد شد.

 

  • پیشنهاددهنده اصلی حتماً باید عضو هیئت علمی دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی باشد.

 

  • اعضای تیم پیشنهاددهنده (افرادی که سوابق علمی آنها در فایل resume.doc توسط پیشنهاددهندگان برای محاسبه امتیازات درج می‌شود حداکثر 2 نفر می‌باشند. (2 عضو هیئت علمی، یا 1 عضو هیئت علمی و 1 نفر پژوهشگر، و یا فقط 1 عضو هیئت علمی)

 

  • اعضای تیم پیشنهاددهنده برای پیشنهاد «سامانه مدیریت شناسه» ( افرادی که سوابق آنها در فایل resume.doc توسط پیشنهاددهندگان برای محاسبه امتیازات درج می‌شود حداکثر 2 نفر می‌باشند. ( 2 عضو هیئت علمی، یا 1 عضو هیئت علمی و 1 نفر متخصص، و یا فقط 1 عضو هیئت علمی)

 

  • هر عضو هیئت علمی می­تواند حداکثر در پیشنهاد 2 پروژه مشارکت داشته باشد و حداکثر در یک پروژه نقش مجری اصلی را دارا باشد. همچنین هر عضو هیئت علمی، می­تواند متقاضی استفاده از یک پیشنهاد ترویجی (حمایت از دانشجویان دکترا) باشد.

 

  • مدت زمان اجرای پیشنهاد «سامانه مدیریت شناسه» 15 ماه و سایر پیشنهادهای (تحقیقاتی، آزمایشگاهی و ترویجی) 18 ماه است. فواصل زمانی برای ارائه گزارش‌ها و خروجی‌ها 6 ماهه است. به عبارت دیگر ساختار شکست هزینه‌ای و گانت چارت بر مبنا 6 ماه باید تهیه شود.

 

ب) تقسیم بندی اعتبار پروژه­‌ها

تقسیم بندی اعتبار پروژه­‌ها بر اساس نوع اعتبار مورد نیاز، باید مطابق با جدول 2 باشد.

جدول2- تقسیم بندی اعتبار پروژه­ها بر اساس نوع اعتبار مورد نیاز

ردیف

نوع پروژه

منابع انسانی

اقلام سرمایه­ای

اقلام مصرفی و خدماتی

1

تحقیقاتی

75%

20%

5%

2

آزمایشگاهی

27/5%

70% (حداقل)

2/5%

3

منجر به محصول (سامانه مدیریت شناسه)

84%

14%

2%

4

ترویج علم

(حمایت از دانشجویان دکترا- 11 دانشجو)

100%

0

0

ج) نحوه ارزیابی پیشنهادات

پیشنهادات بر اساس جدول 3  ارزیابی خواهد شد.

جدول3- نحوه ارزیابی پیشنهادات

ردیف

نوع پروژه

امتیاز سوابق تیم پیشنهاددهنده

امتیاز پیشنهاد ارسال شده

توضیحات

1

تحقیقاتی

55

45

جزئیات امتیازدهی در دستورالعمل مربوطه در فایل‌های پیوست به RFPها ارائه شده‌اند.

2

آزمایشگاهی

55

45

3

منجر به محصول

(سامانه مدیریت شناسه)

45

55

4

ترویج علم

(حمایت از دانشجویان دکترا)

100

-

رساله باید از ابتدای سال 97 (تا کنون) به تصویب رسیده باشد و موضوع آن متناسب با محورهای طرح باشد.

 

د) نحوه دریافت RFPها، ارسال پیشنهادها و بازگشایی آنها

  • نحوه دریافت RFPها

فایل­­های درخواست ارائه پیشنهادازتاریخ ۹۸/05/۲۳ در بخش فراخوان­ها درهمین وبگاه دردسترس است.

برای رفع ابهامات احتمالی می توانید سؤالات خود را به پست الکترونیکی r_naddafioun@ee.sharif.edu ارسال نمایید.

  • نحوه ارسال پیشنهادها

پیشنهاددهندگان بر اساس فایل Doc Guide.pdf موجود در بخش فراخوان­ها کاربرگ­های تکمیل شده و CD حاوی مستندات پشتیبان را تهیه و در داخل پاکت کاملاً بسته (لاک و مهر شده) از تاریخ ۹۸/06/۲۰ الی ۹۸/06/۲۷ به دبیرخانه طرح کلان به آدرس: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده برق، طبقه 5 ام، اتاق 503، دفتر قطب علمی رمز، کدپستی: ۱۴۵۸۸۸۹۶۹۴، از طریق پست پیشتاز ارسال نموده و رسید پستی آن را در وبگاه مرکز تعالی بارگذاری نمایند.

  • بازگشایی پیشنهادها

بازگشایی پاکت پیشنهادهای دریافت شده به صورت همزمان در تاریخ ۹۸/06/۳۱ با حضور ناظران پروژه صورت خواهد گرفت.